in ,

Gdy masz bardzo upierdliwego sąsiada

Całkiem ludzkie zachowania w podwodnym świecie. Ta jasna ryba jest z gatunku „Diamond Goby”.

Komentarze facebooka

    Written by Czesław Adamczyk

    Rebus sic stantibus - w takim stanie rzeczy, kiedy sprawy tak się przedstawiają.

    Spektakularna samowola budowlana

    Gra w zbijaka w XXI wieku