Odwiedź profil

0 entries
0 comments
Name
Stanisław Lewandowski
O mnie
Natura ludzka polega na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwiącej w człowieku. . . Roman Ingarden