in

Imponujący koncert na marimbach

Muzyka na marimbę została wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Chociaż w Polsce jest rzadko spotykana, to w innych częściach świata można usłyszeć ją dużo częściej.

Komentarze facebooka

    Written by Kołodziej

    Niech żywi nadziei nie tracą. Nadziei? Ale na co? Jan Sztaudynger

    Czy naprawdę rządzą nami Iluminaci?

    Kompilacja filmików z Internetu – Le Zap de Cokaïn